ออมสิน เปิด Innovation Club by GSB Start up Kick Off -------------------------- ออมสิน เปิด Innovation Club by GSB Start up Kick Off ปั้นนักศึกษา มอ. เป็น Start up แห่งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ “Innovation Club by GSB Start up” ในโอกาสเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน/OTOP ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ธนาคารออมสิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up เปิดเผยว่า โดยธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการสร้างและขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs Start up ซึ่งเกิดเป็น Key driver ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและเติบโต ธนาคารออมสินได้จับมือกับสถาบันการศึกษา 40 แห่งทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันสร้างผู้ประกอบการSMEs Start up ในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ GSB SMEs Startup Academy ซึ่งมีโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ GSB Innovation Club และ University Model สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ GSB Innovation Club จะประกอบด้วย Smart Start Idea และ Smart Start Company เพื่อมุ่งให้การสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเริ่มธุรกิจ มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamrath.co.th/n/32283 #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ธนาคารออมสิน #Innovation Club by GSB Start up Kick Off

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: