หลังประชุมครม.เสร็จวันนี้ ลุงตู่เดินทางต่อไปปล่อยลูกปูกลับสู่ทะเล 10 ล้านตัว ผ่านแอพลิเคชันบนมือถือ...ล้ำๆ เลย!! ลูกปูเล็กๆ มาจาก "โครงการธนาคารปูม้าอัจฉริยะ" รวมกลุ่มชาวชุมชนบ้านหินกบ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นผู้ริเริ่ม โดยรวมกลุ่มชาวบ้านจัดทำโครงการ ชาวประมงที่เอาแม่ปูไข่มาขาย รับเงิน 20-30 บาทต่อแม่ปู 1 ตัว จากนั้นโครงการฯ จะเอาแม่ปูที่ดีดไข่ออกแล้วไปขาย ได้เงินมาหมุนเวียนซื้อแม่ปูไข่อีกครั้ง แม่ปูไข่ 1 ตัว จะได้ชีวิตลูกปูกว่าสามแสนตัวที่จะปล่อยกลับสู่ทะเล สอดคล้องกับ "โครงการธนาคารปูม้า" ที่รัฐบาลผลักดัน และยังมีความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในการทำวิจัย เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ ในชุมพรเองยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมนำเที่ยว ออกเรือไปเกาะร้านเป็ดร้านไก่ เกาะไข่ เกาะง่าม เกาะเตียบ ได้ปล่อยปู ดำน้ำ ดูปะการัง ดูหอยมือเสือ หรืออาจได้มีโอกาสเห็นฉลามวาฬ โดยติดต่อเรือท่องเที่ยวได้ที่ท่าเรือทุกท่า จ.ชุมพร #สร้างไทยไปด้วยกัน #ทีมลุง

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ครม.     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: