"หน่วยงานต้องใช้กลไกกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส จะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ไม่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอบคุณภาคเอกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่เข้ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ต้องใช้นโยบายแก้ปัญหาอย่างองค์รวม ความมั่นคง ปลอดภัย และการพัฒนา ย้ำเราคือคนไทย ขอให้ช่วยกันรักษาไว้ โดยเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และขอให้ทุกสวนยางและทุกบ้าน ปลูกไม้มีค่าและขึ้นทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ได้" - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา - นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ลงพื้นที่ จ.ยะลา 7 สิงหาคม 2562 #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: