หนึ่งในภารกิจลุงตู่ที่ฝรั่งเศส คือการเข้าร่วมการประชุมสันติภาพปารีส (Paris Peace Forum) โดยรัฐบาลฝรั่งเศสได้เชิญผู้นำประเทศหรือผู้นำรัฐบาลกว่า 114 คนเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นเวทีสำหรับการระดมสมองด้านสันติภาพ ธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ ลุงมอบหนังสือพร้อมลายเซ็นต์ให้กับห้องสมุดสันติภาพ จำนวน 3 เล่ม คือ 1. Sufficiency Thinking: Thailand’s gift to an unsustainable world 2. Thailand’s Sustainable Development Sourcebook 3. A Call to Action: Thailand and The Sustainable Development Goals และลุงตู่ได้กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า “วันรำลึกถึงการครบรอบ 100 ปี ของการยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่า เราจะต้องไม่ทำให้โศกนาฏกรรมร้ายแรงแสนสาหัสแก่มวลมนุษยชาติเช่นนี้ เกิดขึ้นอีก สันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ต้องมีพื้นฐานจากการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาและสันติภาพที่ยั่งยืนโดยทุกคนเข้มแข็งไปด้วยกัน ผมจึงขอมอบหนังสือ 3 เล่มนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญสะท้อนแนวคิดดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้” #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ทีมลุงตู่

RELATE: