"สุภาพบุรุษสุทธิวราราม" นายกรัฐมนตรียกย่องกลุ่มนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังจะฆ่าตัวตาย โดยใช้ความสามารถพิเศษด้านภาษา ช่วยพูดจาห้ามและเกลี้ยกล่อมเป็นภาษาจีนกลาง จนทำให้ยอมล้มเลิกความตั้งใจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย เหตุการณ์เล็กๆ ไม่กี่นาที สามารถสะท้อนภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย ด้วยความประทับใจในความสวยงามและสัมผัสได้ว่าไทยเป็นประเทศแห่งความสุข และการใช้ภาษาจีนและอังกฤษได้ดีของคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บ้านเมืองอีกด้วย #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: