"สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆ กับยา คือ กำลังใจ ถ้ามีกำลังใจก็จะอยู่ได้นาน เราอยากให้ผู้ป่วยรู้ว่า กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าตั้งใจว่าจะต้องหาย มันก็จะเบาลง จะช่วยยืดอายุ" พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 2561 #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: