[สรุป] รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1. เนื่องในโอกาสเทศกาล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ที่กำลังจะมาถึงนี้ ผมขออัญเชิญข้อความพระราชทานพร ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในบัตรอวยพรปีใหม่ ความว่า “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในแบบต่าง ๆ” 2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุน หมูอยู่ยั่งยืน” พร้อมข้อความพรปีใหม่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า “ให้คนไทยใช้ปัญญา ในการพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ” 3. เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ จะได้เฉลิมฉลองศกใหม่ กับครอบครัว และญาติมิตรตามวิถีไทยที่งดงาม และครรลองของบ้านเมือง ที่เหมาะสม ผมขอให้ผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ขอให้เดินทางไปและกลับ โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท ไม่ดื่มสุรา และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: