[สรุป] รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1. งาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า 2. ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 26 ที่รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี 3. ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง 4. การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วีดิทัศน์ ไฟล์เสียง สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: