[สรุป] รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 20.15 น. #PMDU #ศาสตร์พระราชา 1.โครงการเชื่อมโยง เรื่องล้อ ราง เรือ 2.การเชื่อมโยงทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อแนวตะวันตก ตะวันออก 3.การบริหารจัดการกระแสการจราจรบนท้องถนน 4.สร้างระบบขนส่งสาธารณะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 5.การปลูกฝังจิตสำนึก วินัย น้ำใจการใช้รถใช้ถนนซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจราจรได้อย่างยั่งยืน 6.การส่งออก และการท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้น 7.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชันชันถุงเงินประชารัฐ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พลังประชารัฐ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 8.ระมัดระวังพายุโซนร้อนเบบินคา สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี PRIME MINISTER'S DELIVERY UNIT ติดตามข่าวสารได้ที่ Website :: pmdu.soc.go.th FB::facebook.com/PMDUThailand

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ส่งออก     #PMDU     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: