สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 #PMDU #นายกเยือนภูฏาน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #PMDU

RELATE: