ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “3 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” สำรวจความเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 1,250 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.พ.2561 เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี 6 เดือน #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ลุงตู่ #รัฐบาล

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ครม.

RELATE: