ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 "...สถานการณ์ "ฝุ่นละออง" ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รัฐบาลได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อเร่งสำรวจและแก้ไขที่ต้นตอ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการระยะเร่งด่วน และระยะยั่งยืน สำหรับพี่น้องประชาชน ก็ขอให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้เรียนรู้วิธีการรับมืออย่างถูกต้อง เหมาะสม..." #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: