ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18538 #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ศาสตร์พระราชา     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: