ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 61 - ประเทศไทย - * เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุด * เป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน เป็นอับดับ 1 ของโลก * มีหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นลำดับ 2

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: