ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอาการวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 61 “...แม้จะมีหลายด้านที่ประเทศไทยของเรามีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจได้เพิ่มขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายด้านที่ยังต้องเร่งปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นกัน เรามาร่วม สร้างไทยไปด้วยกันนะครับ...” #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: