วิธีสังเกตธนบัตร แบบ 17 ด้วยการ “สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง” Cr.ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/Banknote_Series17.aspx

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: