วางโครงสร้างดิจิทัลรับอีอีซี นางสาวอัจฉรินทร์ พิพัฒน์พันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีได้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปเร่งรัดดำเนินการ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานในปี 2562 เป็นต้นไป เพราะเมื่อพื้นที่อีอีซีมีการพัฒนาอย่างเสร็จสมบูรณ์ เชื่อว่าความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่อีอีซีนั้น จะให้ความสำคัญการลงทุนโครงข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก (เอฟทีทีเอ็กซ์) รวมถึงการลงทุนขยายช่องทางเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (อินเตอร์เน็ต เกตเวย์) ด้วย ซึ่งโครงข่ายที่เป็นสายไฟเบอร์นั้นจะต้องมีความเสถียรภาพมากเพราะต้องลงทุนรองรับสนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง รวมถึงอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็วมากของอินเตอร์เน็ต การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนั้น ให้ นำบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (เอ็นบีเอ็น) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต จำกัด (เอ็นจีดีซี) มาเป็นบริษัทที่จะลงทุนในอีอีซี เพื่อให้เริ่มประกอบกิจการสร้างรายได้ ซึ่งทั้งสองบริษัทจะต้องเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ 1 เม.ย.61 เป็นต้นไป Cr. ไทยรัฐ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #อีอีซี #โครงสร้างดิจิทัล #ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

TAG

RELATE