วางมิติใหม่ปรับโฉมระบบราชการ อำนวยความสะดวกช่วยชาวบ้านเวลาติดต่อราชการ ให้สมกับยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระดมสมองภาคราชการ ธุรกิจ ประชาชน บูรณาการระบบราชการไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งประเทศให้เหมาะกับยุคสมัย ตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด มาวางระบบขับเคลื่อนพัฒนายกระดับราชการไทย โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน1ปี ไม่ให้ทำงานเช้ายามเย็นชามเหมือนที่ผ่านมา แต่ที่จะเห็นผลจริงจังในทันทีคือ การให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการไปติดต่อหน่วยงานราชการ ภายในเวลา 3 เดือนหลังจากนี้ สั่งการเอาจริงเอาจังให้เป็นมาตรการเร่งด่วน ให้ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำทันที เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยาก มุ่งอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วให้ชาวบ้านเวลาไปติดต่อทางการ ไม่ต้องพกเอกสารติดตัวไปให้วุ่นวาย ไขลานระบบราชการไทยให้ไหลรื่น รวดเร็ว เลิกระบบเต่าคลาน ปฏิรูปการทำงานกันเสียใหม่ เรื่องง่ายๆที่เคยตั้งหน้าตั้งตาจะทำกันมานานในทุกยุคทุกสมัย แต่ไม่เคยได้ผลอย่างจริงๆจังๆเสียที ต้องถึงมือ “ลุงตู่” ทุบโต๊ะเปรี้ยง! เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ปรับโฉมระบบข้าราชการ #สมกับยุคดิจิทัล #ไทยแลนด์ 4.0

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #บิ๊กตู่

RELATE: