วันนี้ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร, พินทองทา คุณากรวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จำกัด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: