ลุ้นปลายกันยาฯ ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ผอ.กองทะเบียนหลักประกันธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย 24 สิงหาฯ เตรียมชี้แจงกฤษฎีการ่างกฎกระทรวงให้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เล็งตัด คำว่า 'เช่น' ออก เปิดทางไม้ทุกชนิด ไม่เฉพาะแค่ 58 ชนิดที่เป็นข่าว นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ....ว่า วันที่ 24 สิงหาคมนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และจะมีการเสนอให้ตััดคำว่า "เช่น" ออก "พอในร่างกฎกระทรวง มีคำว่า เช่น เมื่อข่าวออกไป คนจะเข้าใจว่า มีไม้ 58 ชนิดเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว คือไม้ทุกชนิดสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้หมด" นางวิมลรัตน์ กล่าวว่า คาดว่าปลายเดือนกันยายน จะสามารถออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้ สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวอิศรา

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: