ลุยเต็มสูบมหานครผลไม้โลก ชูจุดขายทุเรียน-มังคุด-ลำไย --------------------------------- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อน มหานครผลไม้โลกว่า กระทรวงจะเริ่มดำเนินการตามเป้าหมายตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ ที่เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูผลไม้ของไทย ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ส่วนแบ่งตลาดผลไม้เมืองร้อน ในตลาดโลกเพิ่มเป็น 30% จากปัจจุบันที่มีส่วนแบ่ง 24.5% เพิ่มมูลค่าส่งออกอีก 19,500 ล้านบาทต่อปี ภายใน 3 ปี จากปัจจุบันที่มีมูลค่า 78,000 ล้านบาท แผนการผลักดันผลไม้ จะมุ่งการผลิตและทำตลาดผลไม้คุณภาพ หรือเกรดพรีเมียมให้มากขึ้นโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด ลำไย และผลไม้ เหล่านี้ ต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ของกรมวิชาการเกษตร และมาตรฐานสินค้า Q (Quality) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และตรวจสอบย้อนกลับไปยังสวนที่ปลูก มีการรับรองคุณภาพ เปลี่ยนคืนได้ หากเน่าเสีย นอกจากนี้ จะทำตลาดผลไม้เกรดรอง เช่น ทุเรียน กรณีที่หากมีรูปทรงภายนอกไม่สวย ลูกเล็ก แต่เนื้อข้างในดี ก็จะแยกเนื้อออกมาแล้วส่งไปจำหน่าย หรือมังคุด ถ้าลูกเล็ก จะใช้จุดขายใหม่เป็นผลไม้ที่บริโภคได้ทั้งลูก ไม่มีเมล็ด เป็นต้น และมีแผนที่จะส่งเสริมให้นำผลไม้ ไปแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ซุปลำไย ซุปทุเรียน เพราะเป็นที่นิยมมากในตลาดจีน Cr.thairath #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #มหานครผลไม้โลก

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #สนธิรัตน์     #ส่งออก

RELATE: