ลุงตู่เมื่อวานนี้ คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป - อาเซียน (EU-ASEAN Business Council:EU-ABC) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ทีมลุงตู่

RELATE: