ร่วมมือไทย-อินเดีย สู้ภัยโควิด-19 . วันนี้นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยประเทศไทยยังคงดำเนินมาตรการที่เข้มแข็งและจริงจัง พร้อมร่วมมือกับอินเดียด้านยาและเวชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา และจะดูแลชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยอย่างดีที่สุด นอกจากนี้เชื่อมั่นว่า อินเดียจะควบคุมสถานการณ์ได้ และชื่นชมบทบาทของอินเดียในการสนับสนุนยาและร่วมมือแก้ปัญหาในระดับภูมิภาค . นายกรัฐมนตรีอินเดียชื่นชมรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อได้ดี และขอให้ไทยร่วมมือกับอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 และขอบคุณที่ดูแลคนอินเดียที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทย พร้อมให้คำมั่นว่าจะดูแลการส่งยาให้ไทยอย่างต่อเนื่อง และยืนยันที่จะร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด -19 ที่มา : ไทยคู่ฟ้า #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: