รัฐเดินหน้าคลอดสภาผู้บริโภคแห่งชาติ ยันทำหน้าที่คู่ขนานไม่ซ้ำซ้อนงาน สคบ. -------------------------------------- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.)ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจากภาครัฐ โดยจะมีอำนาจในการเป็นตัวแทนผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาผู้บริโภคแห่งชาติ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆนี้ สภาผู้บริโภคแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกับ สคบ.โดยจะเน้นการทำงานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภค ขณะที่ สคบ.จะทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย และการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้การทำงานของสภาผู้บริโภคแห่งชาติ และ สคบ.จะสามารถทำหน้าที่คู่ขนานกันและช่วยให้งานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน คคบ.ยังได้เห็นชอบให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจ 25 รายที่เอาเปรียบผู้บริโภคแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 12 เรื่อง โดยเป็นธุรกิจในกลุ่มให้บริการเลี้ยงเด็ก ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจโรงเรียนโยคะ และธุรกิจนำเที่ยว กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม จำนวน 13 เรื่อง. Cr. ไทยรัฐ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สภาผู้บริโภคแห่งชาติ #สิทธิ #ผู้บริโภค

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ครม.

RELATE: