รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ติดตามการดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวประชารัฐ -------------------------------------- วันนี้ (2 มี.ค.61) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุริยา หรือประเสริฐ ประธานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านโรงกุ้ง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ กองทุนหมู่บ้านประชารัฐบ้านโรงกุ้งมีสมาชิก 295 คน ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และจากรัฐบาลชุดปัจจุบันจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ตามแนวทางประชารัฐปี 2559 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท ปี 2560 เป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยการจัดทำเป็นร้านค้าประชารัฐ ซึ่งทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไกล เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตลาด ราคามีความใกล้เคียงกับท้องตลาด พร้อมทั้งมีบริการติดตั้งเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้บริการกับสมาชิกโดยทั่วไปด้วย จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง รับฟังการนำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐตัวอย่างของ 8 จังหวัด การนำเสนอความต้องการสนับสนุนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ แก่คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันตกรวมทั้งผสมผสานการดำเนินการ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ตามแนวคิด ไทยนิยม คือความนิยมความดีของคนไทย เป็นความดีงามของสังคมไทย อย่างยั่งยืน ต่อจากนั้นเดินทางไปยังกองทุนหมู่บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา เพื่อรับฟังรายงานผลและประโยชน์จากการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของทุกกองทุนที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้อย่างเข้มแข็งในอันที่จะบริหารจัดการสามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปในหมู่บ้านนำดอกผลมาพัฒนากองทุนหมู่บ้านต่อไปได้ Cr.สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี #ลงพื้นที่สมุทรสงคราม

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี

RELATE: