รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน มุ่งหวังให้เกิดเสถียรภาพในทุกๆด้าน #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: