รัฐบาลย้ำดูแลประชาชนทั้งประเทศไม่เลือกพื้นที่ ------------------------------- นายกฯ ลงพื้นที่จ.หนองบัวลำภู ย้ำดูแลประชาชนทั้งประเทศ ไม่เลือกพื้นที่ ขอสัญญาผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศ อย่าให้การเมืองทำแตกแยก ห่วงปัญหาอุบัติเหตุ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มีความสุขของประชาชน แม้จะเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ ซึ่งรัฐบาลดูแลประชาชนทุกคน แต่ในจังหวัด หรือพื้นที่ที่มีรายได้น้อยต้องให้ความสำคัญมาก เช่นเดียวกับจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ เฉลี่ย 41,000 บาท ต่อคนต่อปี รัฐบาลจะเร่งดูแลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ทุกคนต้องช่วยกันค้นหาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อจะนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็ง “สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้คือประชาชนมีหลักคิดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตย ซึ่งต้องเป็นประชาธิปไตยที่ดูแลคนในประเทศอย่างทั่วถึง ไม่ใช่แบบที่ผ่านมาที่พื้นที่ของรัฐบาลจะได้รับการดูแลมาก ขณะที่พื้นที่ฝ่ายค้านอาจได้รับการดูแลน้อยกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น จึงอยากให้มีรัฐบาลที่ทำงานเหมือนรัฐบาลนี้ ที่ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้ประชาชนทุกพื้นที่ แก้ปัญหาทุกอย่างให้เหมาะสม” และกล่าวถึงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่า ไม่ใช่โครงการหาเสียง แต่เป็นการนำงบประมาณลงในพื้นที่ต่าง ๆ ให้แต่ละหมู่บ้านนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ขณะที่การทำสัญญาประชาคมต่าง ๆ ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งเหมือนกับการเป็นรัฐบาลที่ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ แต่ต้องฟังฝ่ายค้านด้วย อ่านข่าวต่อได้ที่ : http://www.tnamcot.com/view/5ab35188e3f8e420ab43ffaa #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ไทยนิยมยั่งยืน #หนองบัวลำภู #นายกฯย้ำดูแลประชาชนทั้งประเทศ

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #การเมือง     #นายกรัฐมนตรี

RELATE: