รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่าง ๆ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของ กรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทางไป – กลับ 39 กิโลเมตร พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 หรือชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายในการเที่ยวชมงานครั้งนี้ อีกทั้ง พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้น ให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์ และความงดงามของศิลปะการสร้างแบบจำลอง พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน ไล่เรียงตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้ร่วมทำบุญกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา 904 ซึ่งมีของที่ระลึกสำหรับปีนี้ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหัตถ์ พร้อมพระปรมาภิไธย สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีๆ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ และยังมีสายรัดข้อมือ – เสื้อ – กระบอกน้ำจักรยาน “อุ่นไอรักฯ” จำหน่ายด้วย ในงานก็จะมีทั้งตลาดบก ตลาดน้ำ และมหรสพให้ชม ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมทำบุญ เช่น สลากชิงโชค “มัจฉาพาโชค” และสลากการกุศล อีกด้วย รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 2561 #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ศาสตร์พระราชา

RELATE: