ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พบกับนายหลู่ว เจี้ยน (Mr. Lyo Jian) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเรือล่มดังกล่าว #PMDU #เรือล่ม

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #PMDU

RELATE: