ระดมสมองพาณิชย์-เกษตร ชู ‘อาหารไทย’ จูงใจนักท่องเที่ยว -------------------------- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในระหว่างเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (ไทยเฟ็กซ์เวิลด์ ออฟ ฟู้ด เอเชีย 2018) ว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดทำแผนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหาร, สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญในการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ 35 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 40 ล้านคนไปท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆ ที่เป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มีชื่อเสียง และสวนผลไม้หรือสินค้าเกษตรชนิดอื่น เนื่องจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับอานิสงส์อย่างมาก กรณีนี้เชื่อมโยงกัน เพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปท่องเที่ยวก็ทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรเกิดการพัฒนาอาหารและผลไม้ที่มีคุณภาพตามไปด้วย เพราะหากไม่พัฒนาก็จะแข่งขันลำบาก เมื่อมีการเชื่อมโยงได้แล้วเชื่อว่านักท่องเที่ยว 35 ล้านคน ก็จะเป็นแอมบาสเดอร์ที่จะช่วยบอกปากต่อปากกระจายข่าวถึงความสนุกสนานที่มาเที่ยวเมืองไทยให้กับเพื่อนๆในประเทศนั้นๆต่อไป และในที่สุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งต้องเข้าไปส่งเสริมสินค้าเกษตรด้วยการพัฒนา คุณภาพ และความปลอดภัย เพราะจะทำให้สินค้าเกษตรเป็นที่ชื่นชอบของต่างชาติแน่นอน เห็นได้จากทุเรียนที่ได้รับความนิยมมากจนปัจจุบันแทบไม่มีของที่จะขายแล้ว จึงอยากให้มีการส่งเสริมผลไม้ประเภทอื่นๆให้เหมือนกับทุเรียน นายสมคิดกล่าวต่อว่า ยังได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์และหอการค้าไทยร่วมกันผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัว โลกให้ครบวงจรมากขึ้น หลังจาก 15 ปีก่อนที่ตนได้ประกาศโครงการดังกล่าวยอมรับว่าประกาศเร็วเกินไปเพราะหลายอย่างยังไม่พร้อม แต่ตอนนี้ไทยมีความพร้อมในทุกๆด้านแล้ว ทั้งเรื่องของคุณภาพอาหารและสินค้าเกษตร, เชฟ, ระบบอีคอมเมิร์ซ, เทคโนโลยี, นวัตกรรม และกลุ่มสตาร์ตอัพ ที่จะช่วยผลิตอาหารให้มีความแปลกใหม่ที่จะดึงดูดผู้บริโภค พร้อมกันนี้จะให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ช่วยส่งเสริมให้การเปิดร้านอาหารของไทยในต่างประเทศง่ายขึ้น ตอนนี้ทราบว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศและร้านอาหารไทยที่ได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็คท์นั้น หลายๆร้านมีพ่อครัวเป็นคนต่างชาติที่นำอาหารไทยมาปรุงแต่งและประยุกต์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์และหอการค้าต้องดึงสตาร์ตอัพ และพ่อครัวไทยให้เข้าไปร่วมมือมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเก่งระดับแถวหน้าเมืองไทย เพราะเรื่องปรุง อาหารสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ ซึ่งดีกว่าที่จะให้คนชาติอื่นไปทำแล้วใช้ชื่อว่าอาหารไทย Cr.Thairath #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตร #ระดมสมองชูอาหารไทยจูงใจนักท่องเที่ยว

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #รองนายก     #สมคิด     #ส่งออก

RELATE: