(ภาพวิดีโอ) นายกรัฐมนตรี เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปี่ใหม่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ บ้านสี่เสาเทเวศ 27 ธันวาคม 256

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี

RELATE: