พิมพ์เขียวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่ถูกฝ่ายต้านจ้องแต่จะแซะ เย้ยหยันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน แต่ “นายกฯลุงตู่” ก็ไม่ได้สนใจเสียงนกเสียงกา ล่าสุดเรียกถกทีมกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กนศ.) ที่ตึกภักดีบดินทร์ ในทำเนียบฯ พร้อมสั่งกำชับทุกภาคส่วนเดินงานคู่ขนานกันไป ทั้งลดปัญหาความขัดแย้งทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ให้สนองตอบโครงการสำคัญของรัฐบาล มาตรการที่กำหนดลงไป ต้องครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ กลุ่มผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน กำชับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายราชการ ฝ่ายมั่นคง และฝ่ายเศรษฐกิจ ให้จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน จะได้เกิดส่ิงใหม่ๆเพื่ออนาคตของประเทศ โดยร่างกฎหมายอีอีซี ขณะนี้อยู่ในสนช. ที่เร่งทำคลอดเต็มที่ ยืนยันว่าทำทุกอย่างอยู่บนความหวังดี และด้วยเจตนาบริสุทธิ์ แต่หลายส่วนก็ยังไปตีความเกินเลย ทำให้งานมันยากขึ้น พวกมือไม่พาย แต่เท้าชอบราน้ำ มันมีอยู่ตลอด แต่เครื่อง“ลุง”ยังฟิต ก็ไม่มีอะไรจะมาหยุดความตั้งใจจริงนี้ได้

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: