พร้อมเพย์มาแรง!! ยอดรวมการโอนกว่า 4 แสนล้านบาท บริการ 100 ล้านรายการ ในรอบ 1 ปี -------------------------------------------- ครบรอบ 1 ปี การให้บริการพร้อมเพย์ มียอดการโอนกว่า 100 ล้านรายการ และมียอดรวมการโอนกว่า 4 แสนล้านบาท แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพร้อมใช้ “พร้อมเพย์” ในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้มีการให้บริการเพิ่มเป็นระบบเรียกเก็บเงินที่เรียกว่า "Request to Pay" ซึ่งเป็นบริการสำหรับภาคธุรกิจ ที่สามารถส่งคำขอเรียกชำระเงินไปที่มือถือของคู่ค้าหรือลูกค้าให้สามารถอนุมัติจ่ายเงินได้ทันที จึงเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับ Cr.ธนาคารแห่งประเทศไทย

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: