พรุ่งนี้ (21 ก.พ.) เตรียมพบนายกฯ ตัวจริง เสียงจริง !! ณ จ. นครปฐม --------------------------------------------- "นครปฐม" ถือเป็นจังหวัดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้กับเกษตรกร เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยบริหารจัดการที่ดินตามศาสตร์พระราชา และนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวปกติและข้าวอินทรีย์ ส่วนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้น ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรให้เชื่อมโยงกับตลาดประชารัฐ ผลผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยในวันที่ 21 ก.พ.นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานและพบปะประชาชน พร้อมทั้งเตรียมมอบโรงเรือนถอดประกอบได้ เครื่องจักรกลการเกษตร (รถไถ) และเครื่องสีข้าว ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วย Cr.ไทยคู่ฟ้า #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #นายกฯลงพื้นที่ #นครปฐม

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: