พรัอมรับ ทุกสถานการณ์!! "ผู้การกอล์ฟ" พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 / ผอ.ศบภ.ร.29 ตรวจความพร้อมของ "กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.29"เเละหน่วยขึ้นตรง ที่ ร.29 พัน.2 ทั้งความพร้อมของกำลังพล, ยานพาหนะ , เครื่องมือเเละยุทโธปกรณ์พิเศษ รวมถึง เเผนเผชิญเหตุ , แผนการบรรทุก , เเผนการติดต่อสื่อสาร , เเผนการติดตามตัว แผนการปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติเเละความเข้าใจของกำลังพลตามหน้าที่ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวะการณ์ ในปัจจุบัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ., แม่ทัพภาค1 และ ผบ.พล.ร.9 ให้หน่วยทหารทุกหน่วย เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน..." เพื่อให้ ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส " ...As Much As We Can Cr.Wassana Nanuam #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ตรวจความพร้อม #กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยร.29

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: