พระอาทิตย์ทรงกลดต้อนรับ ลุงตู่ ในสองเมือง รูปแรกที่ยืนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศกับนายกภูฐานนั้นที่สนามบินเมืองพาโร เวลาประมาณ 10.30 น. รูปที่สองตรวจแถวทหารกองเกียรติยศที่พระราชวังเก่าก่อนขึ้นไปเฝ้ากษัตริย์จิกมีที่เมืองทิมพูเวลาประมาณ 12.30 น. ทั้งสองเมืองใช้เวลาเดินทางโดยรถประมาณ 1 ชม. #ลุงตู่ตูน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: