ฝนตกคนก็แช่ง ฝนแล้งคนก็ด่า!! เมืองไทยในช่วงหลายปีมานี้ วนเวียนอยู่กับภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง สลับฉากกันไป จนกลายเป็นวิกฤติซ้ำซากมานาน แต่รัฐบาล“ลุงตู่” ผลักดันเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจัง เป็นวาระแห่งชาติไปแล้ว ความคืบหน้าในภารกิจยกเครื่องบริหารจัดการน้ำมีให้เห็นมาตลอด วันนี้ก็เพิ่งจะเรียกประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. เป็นครั้งแรกหลังมีคำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบของกนช. ให้โอนย้ายบุคลากรของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ มาบูรณาการอยู่ในกนช.ชุดนี้ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นายกฯลุงตู่ แกเน้นกำชับเป็นพิเศษ เรื่องนี้ต้องทำให้ได้ ต้องทำให้สำเร็จ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะทำเพื่อประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า เป้าประสงค์คือต้องการเห็นภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งแผน การแบ่งกลุ่มงบประมาณในแต่ละปีว่าจะนำไปใช้ในส่วนไหนบ้าง ทั้งการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ขยายแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว และงบที่ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ อย่างแผนสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร กว่าหมื่นล้านบาท ไล่บี้กันให้เห็นเนื้องาน ไม่ใช่พูดฝันลมๆ แล้งๆ เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: