ผู้ว่าฯสมุทรสงครามรวมพลังสร้างสรรค์ตลาดร่มหุบ เน้นเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทุกมิติ ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยกลุ่มแม่ค้ายืนยันตลาดร่มหุบไม่สกปรกแน่นอน ------------------------------------- นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า แม่ค้า ไกด์นำเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวมายังบริเวณตลาดร่มหุบ จากกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศบางสำนักได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับตลาดร่มหุบ และมีการแสดงความคิดเห็นถึงความไม่สะอาดของสินค้าที่นำมาวางขาย นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แจ้งขอความร่วมมือไกด์นำเที่ยวให้อธิบายถึงมาตรการในการดูแลความสะอาด มีการติดตั้งป้ายรับฝากขยะเป็นภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน อีกทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับเปลี่ยนผ้าใบกันแดดให้เป็นสีสว่างเพื่อที่จะได้ดูสว่างตาไม่มืด ทำความสะอาดจาก 3 วัน/ครั้ง เป็น 2 วัน/ครั้ง และนำหลักเกณฑ์มาตรฐานตลาดสะอาดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนต่อไป โดยภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาแถลงข่าวบริเวณทางสถานีรถไฟแม่กลอง พร้อมมอบป้ายให้กับพ่อค้า แม่ค้า พร้อมขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันรักษาและดูแลเรื่องความสะอาด ซึ่งทางแม่ค้าที่ขายประเภทพวกผลไม้ ต่างก็บอกว่าปกติพวกตนจะมีถุงขยะให้กับลูกค้าที่มาซื้อของคนละ 1 ใบ เพื่อใส่ขยะและในบริเวณตลาดรถไฟจะมีแต่อาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ที่ต้องนำไปทำความสะอาดก่อนถึงจะสามารถรับประทานได้ พร้อมยืนยันตลาดรถไฟไม่สกปรกแน่นอน และขอบคุณจังหวัดและทุกหน่วยงาน พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจลงมาแก้ไขข่าวให้กับอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดรถไฟแห่งนี้ได้มีอาชีพทำมาหากิน สร้างรายได้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบ และประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ตลอดไป กรมประชาสัมพันธ์ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ภาพลักษณ์ใหม่ตลาดร่มหุบ

TAG

RELATE