ประเทศไทยได้รับการประเมินคะแนน จาก Global Health Security Index หรือ GHS Index ให้เป็นประเทศลำดับที่ 6 จาก 195 ประเทศทั่วโลก ที่มีความเตรียมพร้อมความปลอดภัยด้านสุขภาพ การคัดกรองเชื้อโรค ดีที่สุดในโลก การประเมิน พิจารณาจาก 9 มาตรฐานหลัก ๆ ได้แก่ การป้องกันโรค (Prevent) การตรวจจับ (Detect) การตอบสนอง (Response) ระบบสาธารณสุข (Health) บรรทัดฐานในการจัดการ (Norms) และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ (Risks) ของแต่ละประเทศ โดยอันดับที่ 1 คือ สหรัฐอเมริกา, อันดับที่ 2 สหราชอาณาจักร, อันดับที่ 3 เนเธอร์แลนด์, อันดับที่ 4 ออสเตรเลีย, อันดับที่ 5 แคนาดา และอันดับที่ 6 คือประเทศไทย ข้อมูลจาก Global Health Security Index : www.ghsindex.org เครดิตภาพและข้อมูล : เพจ 9MCOT https://www.facebook.com/497792183708495/posts/1543536215800748/

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: