ประมวลภาพลุงตู่ อ.น้อง และคณะรัฐมนตรี สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล (22 พ.ย. 2561) ลุงตู่ยิ้มพิมพ์ใจ...น่ารักเนอะ ☺️ #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ทีมลุงตู่

RELATE: