"บิ๊กป้อม" สั่งกองทัพพร้อมทำสงครามไซเบอร์ --------------------------------------- โฆษก.กลาโหม เผยรองนายกฯ สั่งเหล่าทัพให้ความสำคัญและเร่งรัดเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปกองทัพตามแผนแม่บทไซเบอร์ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับในที่ประชุมสภากลาโหมว่า สงครามไซเบอร์ เป็นอีกมิติหนึ่งของการสงครามที่มีความไวสูง ซึ่งต้องมีการเตรียมกำลังและใช้กำลังเช่นเดียวกับสงครามอื่นๆ จึงขอเหล่าทัพให้ความสำคัญ เร่งรัดเดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปกองทัพ ตามแผนแม่บทไซเบอร์ เพื่อการป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม ได้ขับเคลื่อนปฏิรูปกองทัพให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ กลาโหม. และหน่วยไซเบอร์ระดับปฏิบัติการของแต่ละเหล่าทัพ โดยอยู่ระหว่างการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติ ทั้งด้านนโยบายและแผนให้พร้อมการปฏิบัติ ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังด้านไซเบอร์ ระยะแรกได้เน้นขีดความสามารถเชิงรับ เช่น การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานและด้านการเฝ้าระวัง ซึ่งแต่ละเหล่าทัพได้จัดตั้งโรงเรียนและเปิดสอนผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ระดับต่างๆ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายให้ขยายความร่วมมือและผนึกกำลังกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกไซเบอร์ในการฝึกร่วมผสมทางทหาร Cr.posttoday #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #บิ๊กป้อม #สงครามไซเบอร์

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #บิ๊กป้อม     #รองนายก     #รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

RELATE: