บอกแล้วว่า “รัฐบาลลุงตู่” ไม่ได้มาเล่นๆ ล่าสุดที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ว่าง่ายๆ คือมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่มือเศรษฐกิจอย่าง “กุนซือกวง” ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ใส่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกันเต็มที่ มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ที่นำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มาใช้ประกอบการ ได้มีแหล่งเงินทุนไปใช้ปลุกปั้นธุรกิจระยะตั้งไข่ บ่มเพาะธุรกิจให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพต่อเนื่อง ตรงตามนโยบายเรือธงของ “รัฐบาลลุงตู่” ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ใครจะเหน็บจะแนม คอยขัดแข้งขัดขายังไง ก็ไร้ผล เพราะรัฐบาลคสช.มุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมาย วางอนาคตประเทศตามสูตร “มั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน” เป๊ะ #ลุงตู่มาแว้ว

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #ครม.     #สมคิด

RELATE: