"บวร คือ บ้าน - วัด - โรงเรียน" เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่เป็น "ไทยนิยม" เด็กก็เปรียบเสมือน "ผ้าขาว" หากพ่อแม่ พี่น้อง ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง รวมทั้งคนในสังคม ช่วยกันรังสรรค์ แต่งเติม สีสัน ให้งดงาม เยาวชนของเราก็จะไม่เป็นเพียงผ้าขาว แต่จะเป็น "ผลงานศิลปะ" ที่ทรงคุณค่า - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี #ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์     #ศาสตร์พระราชา

RELATE: