บริหารแบบ ลุงตู่ ประเทศยั่งยืน จะหว่านเงินแบบประชานิยมประเทศล้มได้ มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว ลุงตู่ จึงคิดพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพ ให้พร้อมพัฒนาคนไปด้วย นี่คือหลักการที่ถูกต้อง ลุงตู่สู้ๆ #ลุงตู่ตูน

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่

RELATE: