นายกฯ เยือนปักษ์ใต้ พบปะชาวปัตตานี ! นายกฯ เตรียมพร้อมเดินทางลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 4 เม.ย.นี้ พร้อมเข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาค และรับฟังความต้องการของคนในพื้นที่ โดยจะไปพบปะพี่น้องชาวปัตตานีที่บ้านควนลังงา ที่มัสยิดนัจมุดดีนอีกด้วย

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

RELATE: