"นายกฯ" เปิดประชุมสุดยอดอาเซียน ปลุกดีเอ็นเอร่วมใจนำอาเซียนก้าวไปข้างหน้า ยั่งยืนทุกมิติ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่22-23 มิ.ย. วันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ที่ห้องคริสตัล โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ โดยก่อนเริ่มได้มีการเปิดเพลงดิอาเซียนเวย์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีของไทย กล่าวว่า “We dare to dream, we care to share.” เรากล้าฝัน เรายินดีแบ่งปัน เนื้อร้องจากเพลงดิอาเซียนเวย์ สะท้อนเส้นทางตลอด 5 ทศวรรษของอาเซียนได้ดีที่สุด ซึ่งเราร่วมทุกข์ ร่วมสุข ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ ไทยจะสานต่อข้อริเริ่มของประธานอาเซียนในปีที่ผ่าน ๆ มา และขับเคลื่อน การดำเนินงาน เพื่อบรรลุความฝันที่วางไว้และให้ประชาชนของอาเซียนทั้งรุ่นนี้และรุ่นหน้าสามารถรับมือกับความท้าทายและได้ประโยชน์จากอาเซียนใน 3 มิติสำคัญ ดังนี้ 1. มั่นคงขึ้น เช่น มิติความมั่นคงทางไซเบอร์ พวกเราจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ไทย ,มิติอาชญากรรมข้ามชาติ , มีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น 2. มั่งคั่งขึ้น อาเซียนต้องจับมือกันแน่นขึ้นและผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ อาร์เซ็ป (RCEP) แล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งจะทำให้อาร์เซ็ป กลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก , พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของอาเซียนอีก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2025 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ MSMEs ภาคเกษตร แรงงานมีทักษะ โดยใช้ประโยชน์จากEEC และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆ 3. ยั่งยืนขึ้น อาเซียนจะขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดตั้งขึ้นในไทยเป็นกลไกสำคัญ , จัดทำกรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเลฉบับแรกและส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน นายกรัฐมนตรียังทิ้งท้ายว่า ตนจึงขอใช้โอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่านและพวกเราชาวอาเซียน ปลุกดีเอ็นเอความเป็นอาเซียนในตัว และร่วมแรงร่วมใจ จับมือกันให้เข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้า เพื่อวางรากฐานให้ประชาคมอาเซียนมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต โดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติโดยแท้จริง

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: