นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล และเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ เรือหลวงอ่างทอง บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน จังหวัดระยอง #ทีมลุงตู่

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ทีมลุงตู่

RELATE: