นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้คนไทยรู้รักสามัคคี มุ่งมั่นทำความดี และน้อมนำแนวทางศาสตร์พระราชาฯ มาประพฤติปฏิบัติ #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ศาสตร์พระราชา     #สร้างไทยไปด้วยกัน

RELATE: