นายกรัฐมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปและดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท เพียร์สัน ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านอาชีวการศึกษา โดยมี Mr. Rod Bristow, President of UK and Core Markets รอต้อนรับ และ Mr. John Fallon, CEO Pearson เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่บริษัท เพียร์สัน #PMDU #การส่งเสริมการศึกษา #พัฒนาทรัพยากรบุคคล

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #นายกรัฐมนตรี     #PMDU

RELATE: