นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ แนะขอให้สร้าง Story ส่งเสริมจุดขาย คำนึงถึงการตลาดนำการผลิต เมื่อวานนี้ (7 พฤษภาคม 2561) ณ หมู่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณของบ้านจันทรโสมา บ้านท่าสว่าง พร้อมเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้านเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านพญาราม และเยี่ยมชมผลงานของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด บ้านทัพไทย ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้นำช้างไทยแฝดเพศผู้คู่แรกของโลกชื่อ ทองคำกับทองแท่ง มาต้อนรับและมอบกระเช้าผักผลไม้ให้นายกรัฐมนตรี และแสดงการเล่นฮูลาฮูปให้ชม ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านท่าสว่าง และชุมชนโอทอป นวัตวิถี บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับการทอผ้าไหมยกทองโบราณของบ้านจันทรโสมา บ้านท่าสว่าง เป็นผ้ายกทอชั้นสูง เป็นลายแบบราชสำนักไทยโบราณ ความโดดเด่นเป็นผ้าทอมือสร้างลายต่าง ๆ อย่างงดงาม ผ้าผืนหนึ่งใช้เวลาในการออกแบบลวดลาย เขียนแบบเก็บตะกอนาน 2 – 3 เดือน และใช้เวลาทอนาน 1 – 3 เดือน ต้องใช้ช่างทอประจำกี่แต่ละกี่ 4 คนขึ้นไป ค่อย ๆ ทอ ได้ 5 – 7 เซนติเมตรต่อวัน ผ้าไหมแต่ละผืนทอจากเส้นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ ยกเป็นลวดลายต่าง ๆ ตามจินตนาการ โดยในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้นำไปตัดเป็นเสื้อผ้าไหมให้ผู้นำต่างชาติ ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มเอเปกได้สวมใส่ นอกจากนั้นยังนำมาเป็นผ้าคลุมไหล่ถวายเป็นของขวัญที่ระลึกแก่พระราชอาคันตุกะนานาประเทศ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมงานฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความงดงามของผ้ายกทอชั้นสูงหนึ่งเดียวในประเทศไทยจากฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านท่าสว่าง อ่านเพิ่มเติม http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12037 #ลุงตู่มาแว้วๆๆๆ #ลุงตู่เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ #ครมสัญจรสุรินทร์ #แนะขอให้สร้างStoryส่งเสริมจุดขาย

PERMALINK:

   Go to Facebook Url

TAG:

    #ลุงตู่     #นายกรัฐมนตรี     #ประยุทธ์

RELATE: